Verloskundige Praktijk de Morgen

Verloskundige zorg in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Wijthmen

Waar bevallen?

Bij een ongecompliceerde zwangerschap en bevalling kun je van 37 weken tot en met 42 weken thuis of poliklinisch onder leiding van je verloskundige bevallen. De keuze voor een poliklinische of een thuisbevalling is in principe jouw eigen keuze. Het is het belangrijkst dat je bevalt op de plek waar jij je het meest vertrouwd, prettig en veilig voelt. Natuurlijk kunnen we je helpen de juiste keuze te maken wanneer je daar niet zeker over bent.

Thuis:
Bij een thuisbevalling zal de verloskundige geassisteerd worden door de kraamverzorgster van de kraamzorgorganisatie waar jij je hebt aangemeld aan het begin van de zwangerschap. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van partusassistentie, dit zijn kraamverzorgsters die enkel en alleen worden ingezet om een bevalling te assisteren en zij blijven tot ongeveer 2 uur na de bevalling bij je, of langer indien nodig. Vervolgens wordt er overgedragen aan een collega kraamverzorgende en zij zal gedurende de kraamweek bij jullie blijven.

Wanneer de bevalling thuis heeft plaatsgevonden en alles goed verlopen is, zal de verloskundige jullie zoon of dochter nakijken en wegen, doorgaans zal dit plaatsvinden een uur na de bevalling. (de baby mag het eerste uur bij moeder op de borst blijven liggen en aan de borst drinken als je borstvoeding wilt geven) 
De kraamverzorgende zal helpen met douchen of wassen, het verzorgen van jullie kindje en het begeleiden bij de eerste voeding. 

Tijdens de controles op het spreekuur krijg je een lijst mee met de benodigdheden voor de thuisbevalling. 

Wanneer er zich problemen voordoen tijdens of na de bevalling zal de verloskundige ervoor zorgen dat je zo nodig wordt doorverwezen naar de gynaecoloog of kinderarts. Als verloskundige heeft zij de nodige materialen bij zich om in bepaalde situaties de eerste zorg te kunnen verlenen aan zowel moeder als kind. 

Poliklinisch: 
Dit is als het ware een verplaatste thuisbevalling. Net als bij een voorgenomen thuisbevalling bel je de verloskundige wanneer je aan het bevallen bent, zij komt eerst langs om te kunnen beoordelen hoeveel ontsluiting er is. Aan de hand daarvan wordt er besloten wanneer jullie naar het ziekenhuis gaan. 
De verloskundige zal contact opnemen met het ziekenhuis. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen wordt de bevalling verder begeleid door je eigen verloskundige en komt er een verpleegkundige bij die zal assisteren. Als de bevalling goed verlopen is dan mag je meestal een aantal uur na de bevalling weer richting huis. Wij zullen met je afspreken wanneer wij thuis langskomen om de kraambedcontroles te komen doen. 

In enkele gevallen kan het voorkomen dat de bevalling poliklinisch op verzoek van de verloskundige plaats vindt (op indicatie). Voorbeelden hiervan kunnen zijn; bij vorige bevalling veel bloed verloren of wanneer de placenta vorige keer op de operatiekamer moest worden verwijderd. 

Let op: Aan een poliklinische bevalling (zonder medische indicatie) zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van hoe je verzekerd bent. Het is handig dit van te voren in je polis na te kijken. 

Ziekenhuis op medische indicatie:
Mocht je vóór 37 weken of na 42 weken bevallen, dan zal de bevalling plaatsvinden in het ziekenhuis. Hiervan is ook sprake als er zich complicaties voordoen tijdens de zwangerschap of de bevalling. Zodra je bevallen bent en weer naar huis mag, zal de verloskundige de de zorg weer overnemen, voor de kraambedcontroles.
Zodra je weer thuis komt met de baby is het verstandig de verloskundige daarvan op de hoogte te brengen.


E-mailen
Bellen