Verloskundige Praktijk de Morgen

Verloskundige zorg in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Wijthmen

Maatregelen i.v.m. Corona.

Hoe staan we ervoor? (update 3 juli 2020)

Even een update over de maatregelen rondom corona op de praktijk, omdat we er veel vragen over krijgen.

Op een rijtje:

·        Het controle schema is weer terug naar normaal.

·        Ook in het kraambed komen we weer visites doen.

·        We vragen je nog steeds het liefst alleen te komen naar het spreekuur. Wel kunnen de partners altijd mee bij de echo’s maar ook naar een gewone controle mag de partner mee als je dat nodig of heel prettig vind. Voorwaarde is wel dat iedereen klachtenvrij is.

·        Heb je klachten die op corona kunnen duiden, neem dan even contact op voor je naar het spreekuur komt.

·        Kinderen mogen liever niet mee naar het spreekuur.

De regels die overal gelden, gelden hier ook:

We proberen 1,5 m afstand te houden, natuurlijk is dit bij onderzoek niet altijd mogelijk

Graag de handen ontsmetten bij binnenkomst, wassen bij de toiletruimte kan ook. 


Verruimingen COVID 19 beleid ingaande 11 mei 2020.

Naar aanleiding van de versoepelingen die onze premier  heeft aangekondigd heeft onze beroepsgroep, de KNOV, met de andere beroepsgroepen uit de geboortezorg overleg gehad over wat er aan versoepelingen kan worden georganiseerd binnen de zorg die wij jullie geven.

Om deze versoepelingen te kunnen invoeren dienen wij ons aan de geldende adviezen te houden, dus indien mogelijk 1,5 meter afstand, zwangeren en partners met klachten blijven thuis en we blijven de contactmomenten beperken. 

De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van onze zwangeren en partners, daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven geven van de noodzakelijke verloskundige zorg. Nauwelijks zieke collega’s en zwangeren, iets waar wij heel blij mee zijn!

Omdat wij het belangrijk vinden dat wij deze zorg ook de komende maanden kunnen blijven geven hebben de verloskundigenpraktijken van het Verloskundigen Plein, waartoe ook onze praktijk behoort, de volgende versoepelingen vastgelegd die ingaan per 11 mei:

 

Controleschema:

Vroege echo rond 8 weken + partner

Telefonisch of fysieke intakegesprek rond 8-10 weken

Termijnecho en counseling rond 10-12 weken + partner

Controle rond 16 weken

20-weken echo rond 19 weken + partner

Controle rond 23 weken

Controle rond 27 weken

Controle rond 31 weken

Controle rond 34 weken met belinstructies / bespreken geboorteplan

Controle 36 weken

Controle rond 38 weken

Controle rond 39 weken

Controle rond 40 weken

Controle rond 41 weken

Nacontrole op verzoek fysiek

 

Dus:

* Intakegesprek blijft, indien mogelijk, telefonisch of via vragenlijst per beveiligde mail.

Alleen bij de echo’s zoals groeiecho’s, liggingsecho’s e.d. op de praktijk en in het echocentrum mogen partners weer mee.

* Vanaf maandag 11 mei worden de zwangeren ingepland volgens het bovenstaande controleschema waarbij de vraag wel blijft, kom zo veel mogelijk alleen en zonder partner & kinderen.

* Tijdens de thuisbevalling mogen er twee mensen bij zijn, naast verloskundige, kraamzorg en eventueel student.

* In de kraamperiode zullen er één tot twee fysieke kraambedcontroles worden ingepland. De rest van de           kraambedcontroles zijn telefonisch.

* Voorlichtingsavonden gaan voorlopig fysiek nog niet van start.

 

Onze verloskundige praktijk werkt samen met het Isala in VSV Zwolle e.o.. Samen met onze collega’s uit het ziekenhuis wordt er ook steeds gekeken wat er mogelijk is aan versoepelingen binnen het ziekenhuis, dit kan wezenlijk anders zijn dan binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van alle medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat bovenstaande aanpassingen van verloskundigenpraktijken kunnen afwijken van afspraken binnen het ziekenhuis. Wij vragen hiervoor jullie begrip. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt! 

Met deze versoepelingen hopen wij tegemoet te komen aan de wens die leeft. Deze bijzondere periode in jullie leven beleef je het liefste samen. Wanneer de komende weken blijkt dat er door deze versoepelingen meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren. Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te gaan met de ruimte die er nu is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen! 

Dank voor jullie medewerking en begrip!

Warme groet,

Martijntje Zwiep en Nicole van der Sar


Verruimingen COVID 19 beleid n.a.v. persconferentie d.d. 21 april. 

 Beste cliënten,

Naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen van het OMT en de maatregelen zoals die op de persconferentie van 21 april zijn besproken zijn de verloskundigen in Nederland ook aan de slag gegaan om te kijken welke Corona maatregelen aangepast kunnen worden zodat de zorg weer beter kan aansluiten aan de behoeftes. 

Wat duidelijk moet zijn is dat we slechts met kleine stapjes vooruit kunnen gaan. Er zijn landelijk grote zorgen dat we een tweede crisis gaan krijgen als we nu alweer terug naar het normale zouden gaan. Hier moeten we met zijn allen voor waken, vandaar dat lang niet alle maatregelen nu teruggedraaid kunnen worden. Maar we zijn wel een stapje dichterbij gekomen. 

Wat verandert er concreet?: 

Zorg tijdens de zwangerschap:

- Er wordt weer een echo aangeboden rond  8 weken om te zien of de zwangerschap vitaal is en of hij zich op de goede plaats ontwikkelt (in de baarmoeder en niet daarbuiten).

  - De afgelopen tijd belden we jullie op vlak vóór een controle, om zo de tijd die je op de praktijk bent zo kort mogelijk te maken. Dat verandert nu weer. De geplande controletijd is weer als altijd en we bespreken alle vragen en klachten dus weer op de praktijk. Wel proberen we dan de 1 ½ meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen en houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog.

Wat verandert er nog niet in de zorg tijdens de zwangerschap:

- Het intake gesprek en ook de counseling (het voorlichtingsgesprek) voor vroege prenatale testen en 20 weken echo zijn nog wel telefonisch. De vragenlijst over je gezondheid sturen we nu via beveiligde mail aan je toe en daarin vind je ook de link naar de website over de prenatale testen.

 - Het controleschema in de zwangerschap is nog niet zo als voorheen. We proberen zo min mogelijk contactmomenten te hebben, dus alleen de noodzakelijke controles zijn fysieke controle, de andere doen we soms nog telefonisch. Als er een noodzaak is om je te zien, dan wordt dat natuurlijk wel gedaan. Zo blijven we zorg op maat leveren!

 - Helaas: alle controles, dus ook de echo’s, intakes en uitgebreide gesprekken, zijn nog steeds zónder partner of kinderen. We verwachten je dus in alle gevallen alleen op de praktijk. Weet dat we dit allemaal de moeilijkste maatregel van allemaal vinden omdat we ons heel goed realiseren hoe belangrijk deze controles voor jullie samen zijn. De Taskforce van de verloskundigen en gynaecologen denkt echter dat het echt te vroeg is om weer meerdere mensen toe te laten tot deze onderzoeken.

Zorg tijdens de bevalling:

- Voor de bevallingen en consulten thuis verandert er in deze regio niets. Wij komen bij je thuis, gaan samen met je naar het ziekenhuis indien nodig of gewenst. Je partner mag natuurlijk mee, maar anderen niet. Dus helaas geen moeder of vriendin erbij. Als je Corona klachten hebt of positief op Corona getest wordt verwachten we van je dat je ons dat zo snel mogelijk mededeelt. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we alle consulten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt. De onderzoeken tot nu toe wijzen er nog steeds op dat Corona in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap en de risico’s voor de baby blijken tot nu toe miniem. Mocht een controle thuis nodig zijn, of ga je bevallen en je bent verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en geheel beschermd jouw bevalling begeleiden.  

Zorg tijdens het kraambed:

- We gaan nu ook weer één kraamvisite thuis doen. De andere visites doen we telefonisch, zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben. Mocht er een reden zijn om thuis te komen dan doen we dat uiteraard wel. 

In het algemeen:

Het blijft heel belangrijk dat jullie in alle gevallen contact opnemen als je vragen of problemen hebben in de zwangerschap of daarna. Wacht niet af (omdat het weekend is, of omdat er toevallig geen spreekuur is e.d.) maar bel áltijd met de dienstdoende verloskundige. 

Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg. We hopen opnieuw op jullie begrip en hopen dat de zwangerschap verder goed blijft verlopen en we je spoedig weer op onze eigen vertrouwde manier kunnen gaan begeleiden. 

 Bel ons als je vragen hebt of als er iets onduidelijk is!

Hartelijke groet,

Verloskundige Praktijk de Morgen, Martijntje Zwiep

Informatie m.b.t. Corona dd 16-03-2020.

Beste zwangere/kraamvrouw en partner,

In deze brief informeren wij je opnieuw over het Coronavirus (Covid 19). We hadden al maatregelen getroffen, maar nu zijn de officiële adviezen van onder andere onze beroepsvereniging bekend. Omdat de situatie snel verandert, veranderen de adviezen/maatregelen ook snel. Houd daarom de social media en website van onze praktijk in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 28 april 2020.

ANTWOORD OP VRAGEN OVER HET VIRUS EN ZWANGERSCHAP
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). Ook op deverloskundige.nl vind je informatie.

AANPASSING VAN ONZE PRAKTIJKORGANISATIE TIJDENS DE GRIEPPANDEMIE
Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, huisartsen en ziekenhuizen:
• Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige.
• Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn.
• Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren.
• Vragen beantwoorden we telefonisch.
• Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen of partner mee te nemen.
• De niet-medische echo’s worden geannuleerd.
• Kraamvisites doen wij ook telefonisch, tenzij er een reden is dat we langs moeten komen.
• De nacontrole doen we ook telefonisch.
• Groepsbijeenkomsten, zoals informatieavonden worden afgelast, in ieder geval tot 1 april 2020.
• Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.
• Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.
• Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
• Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.
• Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
• Alle praktijken in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

VERANDERING IN ONZE PRAKTIJKRUIMTE IN VERBAND MET VERSPREIDING VAN HET VIRUS
Je zult merken dat wij in onze praktijk een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Dit kan via 0529-430388 (bgg 06-16794291) of info@demorgendalfsen.nl. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. 

Met vriendelijke groet,
Verloskundige Praktijk De Morgen, Martijntje Zwiep


E-mailen
Bellen